• İstanbul/TÜRKİYE
    Esentepe Mah. Tevfik Erdönmez Paşa Sok. No: 2 Gül Apt. D: 41 Şişli, 34394

  • Tel: 0090-212-7095263
    Fax: 0090-212-7095264

Vergi Hukuku

Sözleşme Ve Ticari İşlemlerde Vergisel Boyutun İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi, Vergi Yükümlülüğüne İlişkin Tespit Ve Değerlendirmeler, Gümrük Vergilerine İlişkin Değerlendirmeler; Vergi- Ceza Tarh Ve Tahakkuklarından Uyuşmazlıkların Çözümü ( Dava, Uzlaşma )