• İstanbul/TÜRKİYE
    Esentepe Mah. Tevfik Erdönmez Paşa Sok. No: 2 Gül Apt. D: 41 Şişli, 34394

  • Tel: 0090-212-7095263
    Fax: 0090-212-7095264

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Alım Satım Sözleşmelerinin Hazırlanması – İncelenmesi – Revizyonu Ve Bunlara İlişkin Yetki Hukuk, Tahkim Klozlarının Değerlendirilmesi; CISG ( Viyana Konvansiyonu ) Kapsamında Uyuşmazlıkların Değerlendirilmesi, Gümrük Mevzuatına İlişkin Değerlendirmeler; Tüm Bunlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü ( Dava, Tahkim, İcra Ve İflas Takipleri)