• İstanbul/TÜRKİYE
    Esentepe Mah. Tevfik Erdönmez Paşa Sok. No: 2 Gül Apt. D: 41 Şişli, 34394

  • Tel: 0090-212-7095263
    Fax: 0090-212-7095264

Ticaret Hukuku

Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması – İncelenmesi – Revizyonu; Bayilik, Acentelik, Franchise Ve Distribütörlük Sözleşmeleri Haksız Rekabet; Ticari Alacaklar; Ticari İşletme ( Taşınır) Rehni; Kambiyo Senetleri ( Çek , Senet, Poliçe), Teminat Mektuplarının Düzenlenmesi – İncelenmesi; Tüm Bunlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü ( Dava, Tahkim, İcra Ve İflas Takipleri)