• İstanbul/TÜRKİYE
    Esentepe Mah. Tevfik Erdönmez Paşa Sok. No: 2 Gül Apt. D: 41 Şişli, 34394

  • Tel: 0090-212-7095263
    Fax: 0090-212-7095264

Şirketler Hukuku

Şirket Birleşme Ve Devralmaları; Şirketlerin Mevcut Yapısının İncelenmesi; Şirket Ana ( Esas) Sözleşmeleri Ve Ortaklar Arası Sözleşmeler; Yetkilendirme Ve Hisse Devir İşlemleri; Sermaye İşlemleri; Ortaklar Arası Uyuşmazlıklar Ve Çözüm Yolları ( Dava , Tahkim, Takip ).