• İstanbul/TÜRKİYE
    Esentepe Mah. Tevfik Erdönmez Paşa Sok. No: 2 Gül Apt. D: 41 Şişli, 34394

  • Tel: 0090-212-7095263
    Fax: 0090-212-7095264

Şirket Kuruluş Prosedürleri Basitleştirildi

7099 S. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılan değişikliklerle Yabancı Sermayeli veya Türk Sermayeli Limited ve Anonim şirketlerin kuruluş işlemlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması yoluna gidilmiştir. ( 10.03.2018)