• İstanbul/TÜRKİYE
    Esentepe Mah. Tevfik Erdönmez Paşa Sok. No: 2 Gül Apt. D: 41 Şişli, 34394

  • Tel: 0090-212-7095263
    Fax: 0090-212-7095264

Sigorta Hukuku

Sigorta Sözleşme Ve Poliçelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar; Can, Mal Ve Sorumluluk Sigortaları Sorumluluk Kapsamının Değerlendirilmesi; Rücu Davaları; Sigorta Aracıları (Acenteler, Brokerler) Hukuku; Tüm Bunlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü ( Dava, Tahkim, İcra Ve İflas Takipleri) .