• İstanbul/TÜRKİYE
    Esentepe Mah. Tevfik Erdönmez Paşa Sok. No: 2 Gül Apt. D: 41 Şişli, 34394

  • Tel: 0090-212-7095263
    Fax: 0090-212-7095264

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunun uygulanabilmesi gerekli yönetmelikler yayınlanmaya devam ediyor. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 28.10.2017 tarihinde yayınlanmasından sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 16.11.2017 tarihinde , Veri Sicili Sorumluları Hakkında Yönetmelik ise 30.12.2017 tarihinde yayınlandı.