• İstanbul/TÜRKİYE
    Esentepe Mah. Tevfik Erdönmez Paşa Sok. No: 2 Gül Apt. D: 41 Şişli, 34394

  • Tel: 0090-212-7095263
    Fax: 0090-212-7095264

İş Hukuku

İş Sözleşmelerinin Hazırlanması – İncelenmesi – Revizyonu; Çalışanlara Verilen Ek Hakların Değerlendirilmesi (Sosyal Haklar, Prim, İkramiye Vs…) ; Fazla Mesai; Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi; İş Sözleşmelerinin Sonlandırılmasında Geçerli Yahut Haklı Sebep Değerlendirmelerinin Yapılması; İhbar Süreleri; Kıdem; İhbar Ve Sair Tazminat Hakları; Tüm Bunlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü ( Dava, Tahkim, İcra Ve İflas Takipleri) .