• İstanbul/TÜRKİYE
    Esentepe Mah. Tevfik Erdönmez Paşa Sok. No: 2 Gül Apt. D: 41 Şişli, 34394

  • Tel: 0090-212-7095263
    Fax: 0090-212-7095264

İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Önce Arabuluculuğa Başvurulması Zorunlu Hale Geldi

7036 S. İş Mahkemeleri Kanunu ile iş davalarında yargılama usulüne ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiş ve 01.01.2018’den itibaren açılacak iş davalarında mahkemeden önce arabulucuya başvurulması zorunlu kılınmıştır. Ancak iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklı davalarda bu zorunluluktan müstesna tutulmuştur. (25.10.2017)