• İstanbul/TÜRKİYE
    Esentepe Mah. Tevfik Erdönmez Paşa Sok. No: 2 Gül Apt. D: 41 Şişli, 34394

  • Tel: 0090-212-7095263
    Fax: 0090-212-7095264

İflas Erteleme Yerine Konkordato

7101 S. İcra Ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılan değişikliklerle Konkordato uygulamasına ilişkin hükümler genişletilmiş ve eş zamanlı olarak İİK ve TTK’da iflas ertelemeye ilişkin hükümler kaldırılarak bir anlamda bunların yerine konkordato hükümleri ikame edilmiştir ( 15.03.2018)