• İstanbul/TÜRKİYE
    Esentepe Mah. Tevfik Erdönmez Paşa Sok. No: 2 Gül Apt. D: 41 Şişli, 34394

  • Tel: 0090-212-7095263
    Fax: 0090-212-7095264

Gümrük Tasfiyelerinde de Fikri Hak İhlalleri Kontrol Edilecek

Gümrükler Genel Müdürlüğü 12.07.2017 tarihinde yaptığı yeni düzenleme ile 4458 s. Gümrük Kanunu md. 57 ve Gümrük Yönetmeli Md. 103 uyarınca EK-13 formu ile yapılan başvurular neticesinde kaydedilen fikri hakların ihlal edilip edilmediği bundan böyle ürünlerin tasfiye aşamasında da dikkate alınması mümkün kılınmıştır.