• İstanbul/TÜRKİYE
    Esentepe Mah. Tevfik Erdönmez Paşa Sok. No: 2 Gül Apt. D: 41 Şişli, 34394

  • Tel: 0090-212-7095263
    Fax: 0090-212-7095264

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul’ün Mevcut Durumunun Tespiti Ve Değerlendirilmesi; Gayrimenkul Devir İşlemleri; İpotek, İntifa, Üst Ve Sair İrtifak Haklarının Tesisi; Satış Vaadi Sözleşmesi, Satış Vaadi Veya Kira Şerhlerinin Tescili Yahut Terkini; İnşaat Sözleşmeleri; Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri; Yabancı Kişi Ve Kurumların Mülkiyet Ya Da İpotek Hakkı Sahibi Olmaları; Kira Sözleşmeleri, Kat Mülkiyeti Ve Taşınmaz Yönetimi; Tüm Bunlardan Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü ( Dava, Tahkim, İcra Ve İflas Takipleri) .